Prevajanje literarnih del

prevajanje literatureLiterarno prevajanje se bistveno razlikuje od strokovnega. Je zagotovo ena izmed najzahtevnejših vrst prevajanja. Prevajalec potrebuje poleg jezikovnih spretnosti, čut za umetnost in izražanje, stil in estetiko. Pogosto so prevajalci literarnih del tudi sami pisci in poeti.

Prevajanje literarnih besedil zahteva veliko mero kreativnosti, hkrati omogoča prevajalcu precej svobode. Upoštevati pa mora specifike značilne za določeno zvrst literarnega dela (novele, roman, komedije, sonet …).

Literarni prevod se najverjetneje še najbolj razlikuje od izvirnega besedila, saj se ne prevaja le besedilo samo, temveč vsebina, mišljenje in čutenje izvirnega pisca. Prevod mora odsevati stanje in kulturne vidike družbe, v kateri je besedilo nastalo. Kljub vsemu je prevod literarnega besedila samosvoje delo, ki se pogosto se precej razlikuje od izvirnega besedila. Mnogokrat se določenih besed, fraz, misli ali rekel ne da dobesedno prevesti, ker bodisi v ciljnem jeziku ne obstajajo primerne ustreznice ali pa je jezik arhaičen in prevod v moderni jezik ni smiseln. Včasih je beseda že v izvirniku izmišljena in zanjo ne obstaja jezikovna ustreznica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *