Odvetnik za kazensko pravo

kazensko pravoKazensko pravo je del javnega prava, ki ureja družbena razmerja na področju kazenskopravne ureditve.  Odvetnik za kazensko pravo je torej tisti odvetnik, ki zastopa stranko glede kazenskega prava, predvsem pa glede kazenskih postopkov. Zavzema se za dobrobit stranke kot tudi dobrobit celotne družbe. Potrebujete odvetnika za kazensko pravo?
Kazensko pravo je širok pojem prava, ki zraven vsebinskih pravil, vsebuje tudi postopkovna pravila, ki pa v večini primerov, ne izhajajo zgolj iz zakonov temveč tudi iz bogate sodne prakse tako slovenskih kot tudi mednarodnih sodišč.

V kazenskih postopkih obstajajo procesne faze, in sicer če smo natančni, sta po navadi dve procesni fazi.  Obe fazi predstavljata ključen moment, saj ena pomeni vsebinski zaključek zadeve, druga pa formalni začetek kazenskega postopka. Odvetnik za kazensko pravo bo obe fazi še posebej skrbno presodil in stranki sporočil svoja stališča, predvidevanja in možnosti oporekanja.

Odvetnik za kazensko pravo je eden izmed ključnih elementov v kazenskem postopku, ki dela na varovanju pravic posameznikov. Kazenski postopek namreč vnaprej določa postopke, merila, prepreke, ki jih morajo državni organi uporabiti, da bi dosegli v zakonu določen cilj.

Odvetnik za kazensko pravo predstavlja nasprotne argumente, stališča, predlaga nasprotne dokaze in predstavlja različna vrednotenja glede dokazov, predstavljenih v obtožnici. Če se vprašamo, kaj sploh je obtožnica, dobimo odgovor, da je obtožnica akt tožilstva, s katerim posameznika (obdolženega) obtožuje določenega kaznivega dejanja, odvetnik za kazensko pravo, pa ga s svojimi akti, vlogami, vprašanji in predlogi skuša razbremeniti.

Odvetnik za kazensko pravo je v kazenskem postopku lahko zagovornik stranke, ali pa pooblaščenec oškodovanca. Torej vidimo, da igra v obeh primerih pomembno vlogo. Ne nazadnje je odvetnik za kazensko pravo lahko (in bi moral biti, če smo realni in če se osredotočamo na mednarodno prakso) prisoten tudi na hišnih preiskavah kot tudi drugih procesnih dejanjih, na katerih je zelo dobrodošlo, da je lahko ali pa mora biti prisoten tudi obdolženi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *