Zamenjava upravnika za boljše upravljanje stavbe

upravnik-ljubljanaČe želite, da se v stavbi izvede zamenjava upravnika, morate upoštevati nekaj stvari. V tem vodniku bomo obravnavali vse od odpovednega roka do postopka zamenjave upravnika. Prva stvar, ki jo morate storiti, je, da obvestite sedanjega upravnika. Lastniki stavbe lahko na podlagi 60. člena Stanovanjskega zakona kadar koli odstopijo od pogodbe o storitvah upravljanja. V skladu s 4. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb se pogodba o storitvah upravljanja veljavno razdre, ko odločitev o odstopu od pogodbe podpišejo lastniki z več kot 50-odstotno večino solastniških deležev.  Od tega trenutka začne potem teči najmanj trimesečni odpovedni rok. Ko ste podali odpoved, lahko začnete postopek iskanja novega upravnika. V kolikor želite zamenjati upravnika nepremičnine v Ljubljani, lahko obiščete spletno stran podjetja SPL https://www.spl.si/.

Prepričati se morate, da je novi upravitelj usposobljen in izkušen pri upravljanju nepremičnin. Prav tako mora biti sposoben predložiti reference prejšnjih strank. Ko najdete primernega kandidata, se lahko zamenjava upravnika izvede.

Upravitelj stavbe

Novi upravitelj bo moral z lastniki nepremičnine podpisati pogodbo. V tej pogodbi bodo določene dolžnosti in odgovornosti novega upravnika. Pomembno je, da jo pred podpisom natančno preberete. Po podpisu pogodbe bo moral novi upravnik prevzeti upravljanje nepremičnine. To vključuje skrb za vso dokumentacijo in reševanje morebitnih težav stanovalcev. Novi upravitelj mora biti sposoben zagotavljati tudi dobro raven storitev za stranke. Pomembno je vedeti, da sprememba upravitelja stavbe začne veljati šele po koncu odpovednega roka. Do takrat ostane sedanji upravitelj na položaju in je odgovoren za stavbo. Ko sprememba upravitelja stavbe začne veljati, je odgovoren za vse vidike stavbe, vključno z vzdrževanjem, popravili in varnostjo. Upravitelj spremembe stavbe je odgovoren tudi za to, da so vsi stanovalci seznanjeni s spremembo in imajo možnost, da se nanjo prilagodijo.

Kako izpeljati zamenjavo upravnika?

Zamenjava upravnika se morda zdi težavna naloga, vendar jo je treba opraviti skrbno in natančno. Z upoštevanjem teh korakov lahko zagotovite, da bo postopek potekal kar se da gladko. O prihajajoči spremembi obvestite vse stanovalce v stavbi. Zagotoviti je treba, da je novi upravnik usposobljen in sposoben prevzeti odgovornost za vodenje stavbe. Novemu upravitelju prenesite vse ustrezne spise in dokumente. To vključuje vse ključe, alarmne kode in druge varnostne informacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *