Volanska letev zagotavlja varnost

volanska letevVolanska letev je pred desetletji pomembno spremenila pojem varnosti na cestah. Predhodniki volanske letve so bili razni sistemi, ki so krmiljenje izvajali na bolj posreden način. Volanska letev je uvedla pojem neposrednega nadzora nad dogajanjem. Od takrat do danes so se sistemi krmiljenja še dodatno nadgradili. V prvi vrsti je prišlo do sprememb, ki so omogočale lažje krmiljenje, danes pa imamo že sisteme krmiljenja z bistveno drugačnimi sestavnimi deli.

Spremembe gre pričakovati tudi v prihodnje. Smer razvoja sledi zahtevam po lažjem in kakovostnejšem upravljanju vozila. Lažje upravljanje je izvedeno tako, da je za krmiljenje vozila potreben čim manjši napor. Kakovost krmiljenja pa je izvedeno tako, da je v vsakem pogoju vožnje prilagojeno. Lažje upravljanje se dosega z raznimi pomožnimi sistemi. Slednji so dodatek osnovnim izvedbam.

Največkrat so dodatki in posledično kakovost povezana s cenovnim razredom vozila. Nižji cenovni razredi imajo osnovne izvedbe, višji cenovni razredi pa zahtevnejše izvedbe. Kakovost upravljanja je predvsem sposobnost prilagajanja različnim voznim zahtevam in pogojem. Razlika je že pri hitrosti gibanja vozila. Nižja hitrost vozila ima drugačne zahteve, kot višja hitrost vožnje. Pri nižji hitrosti vožnje je sprememba smeri in kota gibanja večja, poleg tega pa je večja frekvenca sprememb smeri.

Danes je volanska letev v svoji osnovi izvedbi prisotna vse redkeje.

Višja hitrost zahteva bistveno manjše spremembe smeri. Največkrat gre za manjše spremembe kota gibanja v eni smeri. Glede na te zahteve je idealno, da je upravljanje z volanom pri nižji hitrosti lažje, pri višji pa težje. Praktično to pomeni, da je potrebno za upravljanje vozila pri nižjih hitrostih manj fizične sile, pri višjih hitrosti pa večja sila. Sprememba smeri pri nižjih hitrostih je namreč potrebna, hkrati pa nima hujših negativni posledic zaradi večjega odklona. Pri višji hitrosti je spreminjanja smeri manj, posledično je idealno upravljanje, ki preprečuje prevelike gibe volanskega obroča v eno ali drugo smer. Volanska letev te zahteve omogoča predvsem z naprednimi sistemi.

Če vas zanimajo avtodeli vam priporočamo, da preberete tudi članek Avtodeli se obrabljajo različno.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *