Team building – od povprečne skupine do uspešnega tima?

O priljubljenosti team building programov smo že kar nekaj povedali in izpostavili njegove glavne prednosti. Vemo, da z dobrim team building programom povežemo zaposlene, najdemo njihove skupne lastnosti in način sprejemanja razlik ter dopolnjevanja le-teh za potrebe dosega skupnih ciljev. Sedaj pa poglejmo kakšen je pravzaprav dober tim oz. dobra ekipa.
Ali lahko dober team-building ustvari dober tim, ne glede na individualne lastnosti članov?

Tim predstavljajo posamezniki, ki skupaj opravljajo delo z namenom dosega istega cilja. Da bo uspešnost dosežena morajo člani tima razmišljati na enakem nivoju, imeti iste interese in odnos do projekta. Biti morajo usmerjeni na isti cilj, saj ga lahko dosežejo le s sodelovanjem. Če se posamezniki v ekipi ne povežejo in niso kompatibilni, ne bodo mogli predstavljati uspešnega tima. K povezovanju lahko pripomorejo team building programi, saj z njimi izpostavimo lastnosti posameznikov, ki se medsebojno dopolnjujejo. Ne moremo pa ustvariti team building programa, ki bi povezal osebe brez skupnih interesov, ciljev in podobnega razmišljanja.

Seveda so interesi zaposlenih na posameznem oddelkov podobni, zato so team building delavnice mogoče in priporočljive. Team building omogoči, da se posvetimo članom tima. Naš cilj je, da jim pokažemo način, s katerim se medsebojno uskladijo. Morajo si medsebojno pomagati, osebni interesi ne smejo poseči v objektivno dojemanje dela in delovnih nalog. V okviru team building izobraževanj pripravimo vaje in delavnice, ki ponazarjajo vsakodnevno delovno okolje, v katerem se člani tima ne smejo prepirati med sabo ali podcenjevati drug drugega. Posameznik pogosto ne more sprejemati objektivnih odločitev, zato je pomembno, da člani tima sodelujejo enakovredno. Z dobrim team building pristopom lahko naredimo čudeže – če ustvarimo povezanost, motivacijo in izpostavimo skupen interes, za katerega bodo člani tima delovali usklajeno, bodo cilji podjetja lažje dosegljivi.

Team building nam bo omogočil izgradnjo učinkovitega tima. Jasen cilj je prva značilnost, k mora biti skupen vsem. O ciljih se morajo odločiti vsi člani skupine, saj so jim le tako lahko predani in enako zavzeti. Dobro vodstvo tima je bistvenega pomena, ravno tako ohranjanje moralne podpore v obliki spoštovanja, pohval in ocenjevanja. Zelo pomembno je razmišljanje, komunikacija in aktivno sodelovanje. Člani se morajo poslušati, ideje morajo biti sprejete in povratne informacije premišljene. Team building je pot do medsebojnega spoštovanja in zaupanja, ki predstavljata edini način za dosego ciljev tima in s tem organizacije. Ste že izbrali najustreznejši team building program zase?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *