Sončne celice

soncne celiceKaj so sončne celice? So osnovni gradnik fotovoltaičnega sistema. Več celic povezanih skupaj imenujemo solarni modul. Fotovoltaična celica je zgrajena iz dveh tipov tankih plasti polprevodnikov. Ob stiku obeh polprevodnikov nastane potencialna bariera. Generator napetosti spreminja sončno svetlobo v elektriko.  Izkoriščanje sončne energije za ogrevanje je stroškovno zelo učinkovito. Podjetje GEN-i Sonce vam pomaga postaviti domačo sončno elektrarno. Preverite!

Poznamo tri vrste sončnih celic. Najboljši izkoristek imajo monokristalne sončne celice. Kar petindvajset odstotkov sončne energije pretvorijo v elektriko. Druge po izkoristku so polikristalne celice z dvajsetimi odstotki. Tretja vrsta so amorfne celice. Izkoristek je pri njih le med šestimi in osmimi odstotki. Niso v vseh primerih najslabša izbira. So od vseh treh najbolj občutljive na svetlobo, zato delujejo tudi v slabših pogojih. V primerjavi z ostalima dvema vrstama sončnih celic so amorfne najcenejše saj jih je najlažje izdelati. Najpogosteje so v uporabi monokristalne in polikristalne celice.

Vse sončne celice z leti zaradi staranja izgubljajo moč. Monokristalne in polikristalne manj, amorfne pa en odstotek na leto.

Kako merimo izkoristek sončnih celic? Izračunati moramo razmerje med prejeto močjo svetlobne energije sonca na površino celic in količino proizvedene energije. Kako pa lahko sončnim celicam povečamo izkoristek? Pomemben je tudi kot, pod katerim so nameščene. Če jih nameravamo uporabljati celo leto, je najbolj primeren kot 35 stopinj. Če bo v uporabi le čez poletje, jih namestimo pod kotom 40 stopinj. Obrnjene morajo biti proti jugu. Nikoli tekom dneva ne smejo biti zasenčene, saj tako pride do izgub pri proizvodnji elektrike. Idealno bi bilo, da bi se kot namestitve spreminjal večkrat letno, vendar je cena tovrstne konstrukcije predraga. Lahko bi se odločili tudi za sledilce, ki bi sončne panele sproti obračali proti soncu. Tudi ti so nekoliko predragi za normalne uporabnike.

Pomembno je da sončne celice oziroma solarni sistemi namestimo na streho s kvalitetno konstrukcijo. Tudi ta mora, tako kot celice, zdržati trideset let. Solarni sistemi potrebujejo zelo malo vzdrževanja. Vsakoletno čiščenje in občasni pregledi konstrukcije so vse kar potrebujejo za nemoteno dolgoletno delovanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *