Nemščina in tečaj nemškega jezika

tecaj nemscineNemščina spada med germanske jezike in z 140 milijoni govorcev jo uvrščamo med največje svetovne jezike. Je eden iz med uradnih jezikov Evropske unije. Hkrati je Nemčija država z največ prebivalci. Je zibelka prvega avtomobila, znana po klobasicah, športu in pivu. Vse več prebivalcev Slovenije se zaradi boljšega zaslužka seli v Nemčijo. Učenja nemščine se lahko lotite v eni izmed jezikovnih šol. Na tečaj nemškega jezika se lahko vpišete tudi v jezikovni šoli Lingula. Več informacij o tečaju nemščine dobite na naslovu www.nemscina.si.

Poznamo dve skupini jezika: visoka in nizka nemščina. Skupini sta se razdelili zaradi glasovnih sprememb Visoka nemščina je s pomočjo Lutra (prevod Svetega pisma) postala današnji knjižni jezik nemščine.

Zelo velik vpliv je nemščina imela skozi zgodovino na slovenskem območju. Na to kažejo nemške popačenke ali germanizmi (nemčizem) v slovenskem jeziku. Poznamo jih vsi, pa se sploh ne zavedamo, da izhajajo iz nemščine. Nekaj primerov: bremza, fruštek, gas, ruzak, knof, štrudl, cukr, štekar, cimperman, ketna, štrom, šalca,… Zagotovo vam je vsaj ena beseda znana. Tako zelo močno se je nemščina vtisnila v slovenski jezik. Kljub temu, da se germanizem uporablja večinoma v narečju, vseeno najdemo nekaj besed tudi v knjižnem jeziku.

Samostalnike v nemščini pišemo z veliko začetnico, lahko jim določimo spol, število in sklon. Za število uporabljajo ednino in množino. Nemščina je za učenje dokaj zahteven jezik zaradi slovnice in dolgih besed. Rečemo, da je nemščina trd jezik. Kljub temu je tretji najbolj govorjen jezik na svetu. Je izjemno raznolik. Nemci, avstrijci in švicarji govorijo nemško, vendar vsak drugače.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *