Avtodeli, se obrabljajo različno hitro

avtodeliAvtomobili so danes v mnogih državah sveta nujno zlo. Uporabljamo jih pri vsakdanjih opravilih, ko je potrebno premagovati različne razdalje. Uporaba avtomobila hkrati pomeni tudi trošenje raznih komponent. Z vidika obrabe so lahko komponente zelo različne. Imamo avtodele, ki se trošijo bistveno hitreje kot drugi avtodeli Silux. Obstajajo pa tudi avtodeli, ki jih v celotni življenjski dobi ne zamenjamo nikoli. Deli, ki se menjujejo bistveno hitreje so predvsem tisti, kateri se zaradi svojih lastnosti hitreje obrabijo in izgubijo uporabno vrednosti.

Takšen primer so zavore in mnoge druge podobne komponente. Obraba teh komponent je načeloma večja, kot obraba drugih komponent. Sicer pa je lahko tudi njihova obraba bistveno različna. V največji meri večjo ali manjšo obrabo povzroča sam uporabnik vozila. Poleg tega na obrabo veliko vplivajo tudi pogoji uporabe, kakovost dela in drugo. Različna poraba se hitro opazi, če vozilo uporabljamo na različnih geografskih, podnebnih in drugih pogojih vožnje.

Avtodeli so izdelki, ki omogočaj uporabnost avtomobilov.

Primer razlik glede na geografske pogoje vožnje so večje ali manjše nadmorske višine ter njihovo premagovanje med samo vožnjo. Vozilo, ki bo dnevno premagovalo večje višinske razlike, bo v času uporabe, bistveno bolj izrabljalo komponente. Na drugi strani bo vozilo, katero bo v času uporabe vozilo na manjših višinskih razlikah, bistveno manj obrabljalo komponente.

Vozniki so med seboj zelo različni. To se med drugim pozna tudi pri obrabi avtomobilskih komponent. Točno določene komponente bo lahko voznik iztrošil bistveno prej, kot drugi voznik. Poleg prej naštetih pogojev vožnje, ima velik vpliv tudi način vožnje. Način vožnje sestavljajo vse lastnosti vožnje. Lastnosti vožnje so hitrost, zaviranje, pospeševanje ter mnoge druge lastnosti. Vse naštete lastnosti vplivajo na obrabo komponent vozila.

Načeloma velja, da hitrejša vožnja pomeni večjo obrabo komponent. Vendar le do določene mere in v določenih pogojih. Na hitri cesti ali avtocesti je lahko obraba komponent manjša, kot na navadnih cestah pri enaki ali celo višji kakovosti. Zaviranje je aktivnost vožnje, ki ima velik vpliv na obrabo komponent. Pri zaviranju se izrabijo predvsem zavore, pnevmatike ter razne druge komponente. Razlike med zaviranjem posameznih voznikov so zelo velike. Prepoznavne so pri kakovosti vožnje, avtodeli se tako različno hitro obrabijo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *